Monitorul Oficial
nr. 557/7 august 2012

Publicare
  1.   Decizie nr.438/07-08-2012 
DECIZIE pentru desemnarea domnului Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare și Evaluare
-
  2.   D. nr.549/07-08-2012 
DECRET pentru numirea unui consilier prezidențial
-
  3.   D.C.C. nr.466/08-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
V
  4.   O. nr.193/02-08-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort"
A
  5.   O. nr.1.022/851/24-07,26-07-2012 (M.F.P., M.Af.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  6.   H.G. nr.703/11-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea activităților prevăzute de art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară aceste activități, precum și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002
A
  7.   Decizie nr.435/07-08-2012 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina
-
  8.   Decizie nr.436/07-08-2012 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
-
  9.   Decizie nr.437/07-08-2012 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-mimstru nr. 129/2011 privind înființarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activității de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.