Monitorul Oficial
nr. 562/8 august 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.648/19-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  2.   D.C.C. nr.661/19-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  3.   D.C.C. nr.678/26-06-2012 
DECIZIE asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
V
  4.   O.G. nr.11/07-08-2012 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
  5.   H.G. nr.799/31-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
V
  6.   Decizie nr.429/18-07-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor a Societătii Comerciale TANDEM LEARNING - S.R.L.
-
  7.   H. nr.259/17-03-2012 (C.M.)
HOTĂRÂRE pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizați
-


Joi, 20 iunie 2024, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.