Monitorul Oficial
nr. 566/9 august 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.501/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a acestei legi în integralitatea sa
V
  2.   D.C.C. nr.510/15-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2010
V
  3.   D.C.C. nr.680/26-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  4.   D.C.C. nr.688/28-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. 3 din Codul penal și art. 2491 din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.693/28-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 442 alin. 2 și art. 443 din Codul de procedură penală
V
  6.   D.C.C. nr.696/28-06-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală
V
  7.   H.G. nr.809/31-07-2012 
HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea în România a Conferinței Comitetului Militar NATO 2012
-
  8.   H.G. nr.827/07-08-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
Rectificare:
  9.   O.G. nr.11/07-08-2012 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-


Joi, 20 iunie 2024, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.