Monitorul Oficial
nr. 695/10 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.168/09-10-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
-
  2.   D. nr.631/08-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor masuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
-
  3.   L. nr.169/09-10-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
  4.   D. nr.632/08-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
  5.   D. nr.625/08-10-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.626/08-10-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.627/08-10-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.628/08-10-2012 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   H.S. nr.36/08-10-2012 
HOTĂRÂRE privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
-
  10.   H.S. nr.37/08-10-2012 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român
-
  11.   H.G. nr.939/19-09-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
-
  12.   H.G. nr.973/03-10-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale
-
  13.   O. nr.236/02-10-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
-
  14.   O. nr.1.400/21-09-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice străine și persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente
A
  15.   Decizie nr.550/28-09-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.