Monitorul Oficial
nr. 712/18 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.175/18-10-2012 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
-
  2.   D. nr.642/17-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
-
  3.   L. nr.176/18-10-2012 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
-
  4.   D. nr.643/17-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004
-
  5.   L. nr.177/18-10-2012 
LEGE pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  6.   D. nr.644/17-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  7.   H.G. nr.992/10-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
-
  8.   Decizie nr.497/18-10-2012 
DECIZIE pentru numirea domnului Radu-lonel Puchiu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  9.   O. nr.1206/1321/1926/02-07,09-10,06-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE S.A. -filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  10.   O. nr.1390/1320/2077/26-07,09-10,01-08-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porțile de Fier S.A. -filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  11.   O. nr.4.189/17-10-2012 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere
-
  12.   O. nr.4.190/17-10-2012 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seria a lll-a de admitere
-
  13.   H. nr.3H/16-10-2012 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind interpretarea dispozițiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-


Vineri, 21 iunie 2024, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.