Monitorul Oficial
nr. 713/19 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.178/18-10-2012 
LEGE privind completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  2.   D. nr.645/17-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341 /2004
-
  3.   L. nr.179/18-10-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
  4.   D. nr.646/17-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor
-
  5.   L. nr.180/18-10-2012 
LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
  6.   D. nr.647/17-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
  7.   D. nr.649/18-10-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor
-
  8.   H.G. nr.819/31-07-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  9.   H.G. nr.938/19-09-2012 
HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020
-
  10.   O. nr.3.166/C/18-09-2012 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Condițiilor și procedurilor privind transmiterea fără plată între unitățile din sistemul administrației penitenciarelor a produselor obținute în gospodăriile agrozootehnice
-


Joi, 09 februarie 2023, 08:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.