Monitorul Oficial
nr. 720/24 octombrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.001/17-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. II/3 și II/4 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, precum și a anexei nr. 11/16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare dezvoltare durabilă
-
  2.   H.G. nr.1.003/17-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora
-
  3.   O. nr.3.278/C/01-10-2012 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum și ale personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești
-
  4.   R. nr.2/15-10-2012 (C.C.R.Î.F.P.)
REGULAMENT al Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici nr. 1/2008 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici
-


Marți, 21 martie 2023, 15:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.