Monitorul Oficial
nr. 795/27 noiembrie 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.768/25-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesareîn vederea restabilirii echilibrului bugetar și ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  2.   D.C.C. nr.771/25-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  3.   D.C.C. nr.795/27-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  4.   O. nr.1.185/20-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
-
  5.   O. nr.1.768/16-11-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal
A
  6.   O. nr.3.838/09-11-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deșeuri
-
  7.   O. nr.3.839/09-11-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007
-


Joi, 23 martie 2023, 06:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.