Monitorul Oficial
nr. 194/5 aprilie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.131/27-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91
A
  2.   O. nr.342/29-03-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
-
  3.   O. nr.415/01-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
-
  4.   O. nr.430/03-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale Ministerului Finanțelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale
-
  5.   O. nr.3.430/20-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea programei pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la specializarea Navigație și transport maritim
-
  6.   Listă/05-04-2013 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România
-
  7.   Listă/05-04-2013 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată a Slovacilor si Cehilor din România
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.