Monitorul Oficial
nr. 199/9 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.80/05-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
-
  2.   D. nr.353/04-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
-
  3.   L. nr.81/05-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  4.   D. nr.354/04-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii rir. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
  5.   L. nr.82/05-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
-
  6.   D. nr.355/04-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
-
  7.   L. nr.83/05-04-2013 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
  8.   D. nr.356/04-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
  9.   D.C.C. nr.62/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  10.   D.C.C. nr.89/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
V
  11.   D.C.C. nr.95/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
V
  12.   O. nr.378/01-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.