Monitorul Oficial
nr. 240/25 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.115/24-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
  2.   D. nr.410/23-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
  3.   L. nr.117/24-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
-
  4.   D. nr.412/23-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
-
  5.   H.G. nr.201/23-04-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
-
  6.   Decizie nr.195/25-04-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Șerban Pop din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  7.   Decizie nr.196/25-04-2013 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Gelu-Ștefan Diaconu din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
-
  8.   Decizie nr.197/25-04-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Gelu-Ștefan Diaconu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  9.   Decizie nr.198/25-04-2013 
DECIZIE privind numirea domnului Niculae Alexandru în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  10.   Decizie nr.199/25-04-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism
-
  11.   Decizie nr.200/25-04-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Valentin lliescu în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
-
  12.   Decizie nr.201/25-04-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
-
  13.   O. nr.541/24-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011
-
  14.   O. nr.24/24-04-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată
A


Marți, 23 iulie 2024, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.