Monitorul Oficial
nr. 251/30 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.124/26-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
  2.   D. nr.421/25-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
  3.   L. nr.126/26-04-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
A
  4.   D. nr.423/25-04-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
  5.   O.U.G. nr.35/23-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  6.   O.U.G. nr.36/30-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
V
  7.   Decizie nr.202/30-04-2013 
DECIZIE privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
-
  8.   Decizie nr.203/30-04-2013 
DECIZIE pentru numirea domnului Demirel Spiridon în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
-
  9.   Decizie nr.204/30-04-2013 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurențiu Moise
-
  10.   Decizie nr.205/30-04-2013 
DECIZIE privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
A
  11.   O. nr.654/16-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013
-
  12.   O. nr.659/16-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii cfe emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.420/2012
A
Rectificare:
  13.   O. nr.1.200/04-04-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare
A


Miercuri, 29 martie 2023, 06:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.