Monitorul Oficial
nr. 362/18 iunie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.217/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  2.   D.C.C. nr.219/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  3.   D.C.C. nr.223/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  4.   H.G. nr.354/12-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011
-
  5.   H.G. nr.361/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes’’
-
  6.   H.G. nr.364/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, în domeniul public al orașului Băile Govora și în administrarea Consiliului Local al Orașului Băile Govora
-
  7.   H.G. nr.374/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului
-
  8.   O. nr.1.471/12-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific
A
  9.   O. nr.3.813/31-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2013
-


Joi, 30 martie 2023, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.