Monitorul Oficial
nr. 370/21 iunie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.224/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  2.   H.G. nr.370/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A
  3.   H.G. nr.371/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiției, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și care funcționează în subordinea Ministerului Justiției
-
  4.   O. nr.250/12-06-2013 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping privind aprobarea tarifului pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping
-
  5.   O. nr.1.121/06-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanțare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistență tehnică" de către organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  6.   O. nr.1.141/10-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  7.   O. nr.1.554/19-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.221/2010
A
  8.   H.C.S.M. nr.550/04-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
-
  9.   H.C.S.M. nr.551/04-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007
-
  10.   Listă/21-06-2013 
Lista asociațiilor și fundațiilor cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială
-


Joi, 08 decembrie 2022, 07:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.