Monitorul Oficial
nr. 415/9 iulie 2013

Publicare
  1.   D. nr.650/05-07-2013 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   D. nr.651/05-07-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler
-
  3.   D.C.C. nr.234/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  4.   D.C.C. nr.235/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  5.   D.C.C. nr.242/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  6.   D.C.C. nr.252/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
V
  7.   D.C.C. nr.254/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
V
  8.   O.G. nr.11/04-07-2013 
ORDONANȚĂ privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
  9.   H.G. nr.445/04-07-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai și iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și modificarea unor acte normative
-
  10.   Decizie nr.253/05-07-2013 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Lucian Vlădescu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
-
  11.   Decizie nr.255/09-07-2013 
DECIZIE privind numirea domnului Bogdan-Paul Dobrin în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
-
  12.   Decizie nr.256/09-07-2013 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.