Monitorul Oficial
nr. 421/11 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.186/25-06-2013 
LEGE privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
  2.   D. nr.602/21-06-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
  3.   D.C.C. nr.269/23-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  4.   O. nr.587/28-06-2013 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A
  5.   O. nr.2.284/04-07-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții
A
  6.   Decizie nr.250/21-06-2013 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
-
  7.   O. nr.631/18-06-2013 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PRIME LEASING IFN - S.A.
-


Duminică, 21 iulie 2024, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.