Monitorul Oficial
nr. 456/24 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.243/17-07-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
  2.   D. nr.686/16-07-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
  3.   L. nr.247/17-07-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocatede la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit. Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
  4.   D. nr.690/16-07-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
  5.   L. nr.248/19-07-2013 
LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
  6.   D. nr.691/19-07-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic si Social
-
  7.   L. nr.249/19-07-2013 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
  8.   D. nr.692/19-07-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
  9.   D. nr.699/19-07-2013 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  10.   O.G. nr.13/17-07-2013 
ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
-
  11.   H.G. nr.500/17-07-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației "Prețuiește Viața" ca fiind de utilitate publică
-
  12.   Decizie nr.268/23-07-2013 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  13.   O. nr.330/44/2178/01-03,26-04,19-06-2013 (M.M.S.C., M.Af.I., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică
-
  14.   O. nr.872/17-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Clinica Polisano" - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
-
Rectificare:
  15.   O. nr.4.004/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.956/2012 privind înființarea Centrului Județean de Excelentă Bacău
A
  16.   L. nr.221/15-07-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unnor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene și de modificare și completare a unor acte normative
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 14:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.