Monitorul Oficial
nr. 656/25 octombrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.272/21-10-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
  2.   D. nr.825/18-10-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
-
  3.   H.G. nr.804/16-10-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu", precum și pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu"
-
  4.   H.G. nr.805/16-10-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al comunei Mehadia, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes local, modificarea traseul ui unui sector de drum național pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiții, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
-
  5.   H.G. nr.806/16-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăstie-Sibiu"
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.