Monitorul Oficial
nr. 663/29 octombrie 2013

Publicare
  1.   H.P. nr.57/17-09-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederația Elvețiană
-
  2.   D.C.C. nr.397/01-10-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. (7) și art. 289 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011
V
  3.   H.G. nr.816/18-10-2013 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  4.   H.G. nr.819/25-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  5.   Decizie nr.437/28-10-2013 
DECIZIE privind eliberarea domnului Nicolae Zaharescu din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  6.   O. nr.2.480/22-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
A
  7.   O. nr.3.361/24-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar
-
Rectificare:
  8.   O.G. nr.82/30-08-2001 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
V


Duminică, 23 iunie 2024, 17:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.