Monitorul Oficial
nr. 677/4 noiembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.282/31-10-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism in România
-
  2.   D. nr.847/30-10-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
  3.   L. nr.283/31-10-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
  4.   D. nr.848/30-10-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
  5.   L. nr.284/31-10-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenebr prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
  6.   D. nr.849/30-10-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
  7.   L. nr.285/31-10-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013
-
  8.   D. nr.850/30-10-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013
-
  9.   O.U.G. nr.101/30-10-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului rir. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
V
  10.   H.G. nr.837/30-10-2013 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
-
  11.   H.G. nr.838/30-10-2013 
HOTĂRÂRE privind completarea art 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectura l-ambientale a clădirilor
-
  12.   H.G. nr.839/30-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
-
  13.   H.G. nr.840/30-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-
  14.   H.G. nr.844/30-10-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie și noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
-
  15.   H.G. nr.845/30-10-2013 
HOTĂRÂRE privind abcarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
-
  16.   Decizie nr.440/04-11-2013 
DECIZIE privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
-
  17.   Decizie nr.441/04-11-2013 
DECIZIE privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
-
  18.   Decizie nr.442/04-11-2013 
DECIZIE privind transferul domnului Gyorgy Ervin în interesul serviciului din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv adjunct al Centrului Județean Harghita din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  19.   Decizie nr.443/04-11-2013 
DECIZIE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dănuț Săndulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  20.   O. nr.1063/1001/90/11-09,25-09,28-10-2013 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002
-


Miercuri, 29 martie 2023, 05:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.