Monitorul Oficial
nr. 706/18 noiembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.301/15-11-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  2.   D. nr.884/15-11-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  3.   L. nr.302/15-11-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei AutonomeTehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
-
  4.   D. nr.885/15-11-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
-
  5.   D.C.C. nr.362/24-09-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 și art. 129 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală
V
  6.   D.C.C. nr.406/08-10-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
V
  7.   H.G. nr.878/14-11-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
-
  8.   O. nr.251/04-11-2013 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofițeri
-
  9.   O. nr.252/04-11-2013 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri
-
  10.   O. nr.361/01-11-2013 (S.R.I.)
ORDIN al directorului Serviciului Român de Informații privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul Român de Informații
-
  11.   O. nr.362/01-11-2013 (S.R.I.)
ORDIN al directorului Serviciului Român de Informații privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul Român de Informații
-
  12.   O. nr.2.847/C/26-09-2013 (M.J.)
ORDIN al ministrului justitiei privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
-
  13.   O. nr.2.848/C/26-09-2013 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
-
  14.   O. nr.3.358/1.854/15-11,13-11-2013 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București
-
  15.   C. nr.34/08-11-2013 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie dedicat aniversării a 200 de ani de la înființarea, la lași, a Școlii de inginerie de către Gheorghe Asachi (astăzi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi")
-


Luni, 05 decembrie 2022, 12:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.