Monitorul Oficial
nr. 827/23 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.378/19-12-2013 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  2.   D. nr.1.125/18-12-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  3.   O. nr.1.528/13-12-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie
-
  4.   O. nr.1.547/19-12-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe
V


Miercuri, 27 septembrie 2023, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.