Monitorul Oficial
nr. 843/30 decembrie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.117/23-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
V
  2.   H.G. nr.1.062/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea regimului juridic al unei locuințe, precum și pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuințe județul Dolj si a totalului general locuințe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridical unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel national și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
-
  3.   O. nr.1.579/23-12-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  4.   O. nr.5.364/29-10-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013
-
  5.   O. nr.5.578/02-12-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare
-
  6.   O. nr.7/23-12-2013 (B.N.R.)
ORDIN privind amortizoarele de capital
-


Joi, 02 februarie 2023, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.