Monitorul Oficial
nr. 14/9 ianuarie 2014

Publicare
  1.   L. nr.383/23-12-2013 
LEGEA apiculturii
-
  2.   D. nr.1.206/23-12-2013 
DECRET privind promulgarea Legii apiculturii
-
  3.   D. nr.7/07-01-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Mare Cruce
-
  4.   H.G. nr.1.093/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final
-
  5.   H.G. nr.1.133/18-12-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea și derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."- S.A.
A
  6.   H.G. nr.1.170/23-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului
-
  7.   O. nr.2.496/24-12-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite "Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării inițiativei JEREMIE în România", aferentă domeniului major de intervenție 12 "Accesul IMM la finanțare", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice
-
  8.   O. nr.3.816/18-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței altui organ de inspecție fiscală pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală
A
  9.   C. nr.1/08-01-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
-


Vineri, 21 iunie 2024, 16:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.