Monitorul Oficial
nr. 24/13 ianuarie 2014

Publicare
  1.   L. nr.1/08-01-2014 
LEGE pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.1/07-01-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   D. nr.9/08-01-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer
-
  4.   H.G. nr.1.146/23-12-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Dumbrăveni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, județul Suceava, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   O. nr.176/13-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale
A
  6.   O. nr.2.495/24-12-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru continuarea exploatării în siguranță a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II și a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, județul Vâlcea
-
  7.   H. nr.53/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaționale de etică pentru contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.