Monitorul Oficial
nr. 388/26 mai 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.419/20-05-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
-
  2.   O.U.G. nr.28/20-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
V
  3.   H.G. nr.420/20-05-2014 
HOTĂRÂRE privind completarea și corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum și scăderea acestora sau a unor părți din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
-
  4.   O. nr.377/14-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor
A
  5.   O. nr.573/21-05-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 613/2013
A
  6.   O. nr.769/19-05-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative
-
  7.   O. nr.710/20-05-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  8.   O. nr.1.460/16-05-2014 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.137/2013 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2013
-
  9.   H. nr.41/23-05-2014 (A.S.F.)
Hotărare privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale a Casei Române de Compensație — S.A. și a Casei de Compensare București — S.A.
-


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 13:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.