Monitorul Oficial
nr. 402/30 mai 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.449/28-05-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2014-2016
-
  2.   Decizie nr.208/30-05-2014 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar prin detașare, de către domnul Mihai Busuioc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
  3.   Decizie nr.209/30-05-2014 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuțiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  4.   O. nr.622/363/30-05,29-05-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări ele Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  5.   O. nr.626/364/30-05,29-05-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 667/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
Rectificare:
  6.   O.U.G. nr.18/16-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
V
  7.   O. nr.548/19-05-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 167 "Competențe pentru competitivitate în domeniul medical", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității"
-


Marți, 07 februarie 2023, 10:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.