Monitorul Oficial
nr. 431/12 iunie 2014

Publicare
  1.   H.C.D. nr.26/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat
-
  2.   H.C.D. nr.27/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  3.   H.C.D. nr.28/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  4.   H.C.D. nr.29/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2014) 130
-
  5.   H.C.D. nr.30/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei
-
  6.   H.C.D. nr.31/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  7.   O.U.G. nr.36/11-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
V
  8.   H.G. nr.478/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014
-
  9.   H.G. nr.479/11-06-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume
-
  10.   Decizie nr.213/12-06-2014 
DECIZIE privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  11.   O. nr.318/10-06-2014 (D.P.I.I.S.P.P.P.P.E.)
ORDIN al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor privind regimul de circulație pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, județul Constanța
V
  12.   H.C.S.M. nr.604/21-05-2014 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea desfășurării concursului privind numirea în funcție a unor inspectori judiciari, precum și pentru aprobarea tematicii și bibliografiei
-
  13.   Decizie nr.435/30-05-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societătii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
-
  14.   Decizie nr.438/30-05-2014 (A.S.F.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societătii TUTTl BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.
-


Joi, 08 decembrie 2022, 17:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.