Monitorul Oficial
nr. 469/26 iunie 2014

Publicare
  1.   L. nr.78/24-06-2014 
LEGE privind reglementarea activității de voluntariat în România
V
  2.   D. nr.456/23-06-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
  3.   L. nr.81/24-06-2014 
LEGE privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
-
  4.   D. nr.459/23-06-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărții
-
  5.   L. nr.82/24-06-2014 
LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  6.   D. nr.460/23-06-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
  7.   L. nr.84/24-06-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
-
  8.   D. nr.462/23-06-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
-
  9.   O. nr.717/20-06-2014 (D.Î.M.M.M.A.T.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piața, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de Înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri
-
  10.   O. nr.941/17-06-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru desemnarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-ÎNCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții
A
  11.   O. nr.942/17-06-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru desemnarea Societății Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON- S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții
-
  12.   O. nr.943/17-06-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru desemnarea Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru constructii
A
  13.   C.E.D.O./11-06-2013 
Hotărârea din 11 iunie 2013 (Revizuire) în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. și Munteanu împotriva României
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 18:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.