Monitorul Oficial
nr. 500/4 iulie 2014

Publicare
  1.   L. nr.90/01-07-2014 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
  2.   D. nr.494/01-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
  3.   L. nr.92/01-07-2014 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
-
  4.   D. nr.496/01-07-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
-
  5.   L. nr.95/01-07-2014 
LEGE pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  6.   D. nr.499/01-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  7.   H.G. nr.495/11-06-2014 
HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  8.   H.G. nr.544/02-07-2014 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu’’a unor imobile, precum și actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   H.G. nr.545/02-07-2014 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2014
-
  10.   O. nr.657/16-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A și Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013
V
  11.   O. nr.658/16-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013
V


Luni, 20 martie 2023, 17:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.