Monitorul Oficial
nr. 541/22 iulie 2014

Publicare
  1.   L. nr.120/18-07-2014 
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat
A
  2.   D. nr.539/17-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat
-
  3.   L. nr.122/18-07-2014 
LEGE pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
  4.   D. nr.541/17-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
  5.   H.G. nr.585/16-07-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" și titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației’ publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum si în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2013
-
  6.   H.G. nr.592/16-07-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Națională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  7.   H.G. nr.593/16-07-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - SA., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
-
  8.   H.G. nr.594/16-07-2014 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Uniunii Juriștilor din România ca fiind de utilitate publică
-
  9.   O. nr.83/23-06-2014 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar
-
  10.   O. nr.85/755/1287/30-06,25-06,01-07-2014 (M.Af.I., M.S., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-mi nistru lui, ministrul afacerilor interne; al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice, al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor și metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri și a Standardelor minime obligatorii de organizare și funcționare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri
-
  11.   R. nr.12/16-07-2014 (A.S.F.)
REGULAMENT privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale
-
  12.   H.C.S.M. nr.866/30-07-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007
-


Vineri, 01 martie 2024, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.