Monitorul Oficial
nr. 587/6 august 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.300/05-06-2014 
DECIZIA nr. 300 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1411 și art. 144 din Codul penal din 1969 și art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968
V
  2.   D.C.C. nr.304/05-06-2014 
DECIZIA nr. 304 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 14 alin. 1,2 și 3 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968
V
  3.   D.C.C. nr.365/25-06-2014 
DECIZIA nr. 365 din 25 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
V
  4.   O.G. nr.11/31-07-2014 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
-
  5.   H.G. nr.647/31-07-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
-
  6.   H.G. nr.658/31-07-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  7.   O. nr.104/03-07-2014 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind aprobarea Planului strategic instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.