Monitorul Oficial
nr. 771/23 octombrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.141/21-10-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  2.   D. nr.639/20-10-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  3.   L. nr.142/21-10-2014 
LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
-
  4.   D. nr.640/20-10-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
-
  5.   L. nr.149/21-10-2014 
LEGE privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
-
  6.   D. nr.647/20-10-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
-
  7.   H.G. nr.911/21-10-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  8.   H.G. nr.913/21-10-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", precum și pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010
-
  9.   H.G. nr.914/21-10-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  10.   H.G. nr.915/21-10-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județele Argeș, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman și Vâlcea
-
  11.   O. nr.159/16-10-2014 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare și pentru modificarea art. 9 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  12.   O. nr.1.155/07-10-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel național a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană
-
  13.   O. nr.695/15-10-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.