Monitorul Oficial
nr. 778/27 octombrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.150/22-10-2014 
LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
A
  2.   D. nr.648/21-10-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
  3.   H.G. nr.876/15-10-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic național anual 2014
-
  4.   H.G. nr.921/21-10-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj; precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
-
  5.   O. nr.2534/1424/1513/02-07,21-10,21-07-2014 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir - S.A. - filiala Companiei Naționale "Romarm" - S.A
-
  6.   O. nr.108/22-10-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015
-
Rectificare:
  7.   H.G. nr.805/17-09-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităților naturale produse de inundații
-


Joi, 20 iunie 2024, 01:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.