Monitorul Oficial
nr. 810/6 noiembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.970/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  2.   H.G. nr.971/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  3.   H.G. nr.975/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  4.   H.G. nr.982/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  5.   H.G. nr.983/04-11-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  6.   H.G. nr.984/04-11-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002
-


Vineri, 21 iunie 2024, 08:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.