Monitorul Oficial
nr. 881/4 decembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.152/03-12-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  2.   D. nr.816/02-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
  3.   L. nr.153/03-12-2014 
LEGE pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
-
  4.   D. nr.817/02-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
-
  5.   D. nr.814/02-12-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.815/02-12-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   O. nr.1.620/27-11-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum și a Procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali
A
  8.   O. nr.1.846/2408/28-11,03-12-2014 (M.A.D.R., M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim- ministrului; ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  9.   O. nr.143/03-12-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
-
Rectificare:
  10.   H.G. nr.933/29-10-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
-


Vineri, 03 februarie 2023, 12:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.