Monitorul Oficial
nr. 154/4 martie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.768/18-12-2014 
DECIZIA nr. 768 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008
V
  2.   D.C.C. nr.2/15-01-2015 
DECIZIA nr. 2 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
V
  3.   D.C.C. nr.3/15-01-2015 
DECIZIA nr. 3 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri prevenirea și sancționarea corupției și a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său
V
  4.   O. nr.49/26-02-2015 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare și analizare a probelor de control doping
A
  5.   O. nr.8/25-02-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2014
-
  6.   O. nr.9/25-02-2015 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2015
A
  7.   Act./04-03-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale-Asociația Forumul Democrat al Germanilor din Călan, județul Hunedoara
-


Joi, 30 martie 2023, 23:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.