Monitorul Oficial
nr. 194/24 martie 2015

Publicare
  1.   H.S. nr.19/23-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   H.G. nr.101/18-02-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bălești și Bumbești-Pițic, județul Gorj
-
  3.   H.G. nr.144/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Bălan, județul Harghita
-
  4.   H.G. nr.192/18-03-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
-
  5.   H.G. nr.193/18-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
-
  6.   H.G. nr.194/18-03-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Școlii Superioare de Aviație Civilă
-
  7.   H.G. nr.195/18-03-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 2016
-
  8.   O. nr.25/17-03-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010
A
  9.   O. nr.187/13-03-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind efectuarea formalităților de sosire/plecare în/din porturile românești a navelor de navigație interioară
V
  10.   O. nr.308/17-03-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune si aflate în utilizare
A


Miercuri, 29 martie 2023, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.