Monitorul Oficial
nr. 236/7 aprilie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.24/03-02-2015 
DECIZIA nr. 24 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 4 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
V
  2.   D.C.C. nr.66/26-02-2015 
DECIZIA nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2011
V
  3.   D.C.C. nr.87/26-02-2015 
DECIZIA nr. 87 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzării- cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privata a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  4.   H.G. nr.228/02-04-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
-


Duminică, 21 iulie 2024, 12:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.