Monitorul Oficial
nr. 276/23 aprilie 2015

Publicare
  1.   H.C.D. nr.34/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  2.   H.C.D. nr.35/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  3.   H.C.D. nr.36/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  4.   D. nr.417/23-04-2015 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial
-
  5.   H.G. nr.258/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Buleandră Maria
-
  6.   H.G. nr.259/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Sava George
-
  7.   H.G. nr.260/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către domnul Sava George
-
  8.   H.G. nr.261/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Rășică Daniel Mihai
-
  9.   H.G. nr.262/22-04-2015 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Peteu Adrian
-
  10.   Decizie nr.122/23-04-2015 
DECIZIE privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestatiilor
-
  11.   O. nr.193/14-04-2015 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului privind modificarea și completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanțărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, alocate pentru activități de selecție, pregătire și realizare de competiții ale copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte și programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri, aprobat priri Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 345/2014
A
  12.   O. nr.483/217/17-04-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  13.   Decizie nr.617/30-03-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale
-
  14.   Decizie nr.618/30-03-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale
-
  15.   Decizie nr.619/30-03-2015 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății SICEP S.R.L. cu revocarea aprobării acordate și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale
-
Rectificare:
  16.   H.G. nr.235/07-04-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 2016
-


Duminică, 19 mai 2024, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.