Monitorul Oficial
nr. 299/30 aprilie 2015

Publicare
  1.   O.U.G. nr.9/29-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
V
  2.   H.G. nr.278/22-04-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor
-
  3.   O. nr.493/198/21-04,03-04-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  4.   O. nr.723/21-04-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră
A
  5.   O. nr.860/27-04-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării", și Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 "Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii", domeniul major de intervenție 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii"
-
  6.   H. nr.22/19-03-2015 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor
-


Luni, 27 martie 2023, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.