Monitorul Oficial
nr. 316/8 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.96/07-05-2015 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
  2.   D. nr.442/06-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
  3.   L. nr.97/07-05-2015 
LEGE pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  4.   D. nr.443/06-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  5.   L. nr.98/07-05-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  6.   D. nr.444/06-05-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  7.   L. nr.100/07-05-2015 
LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
-
  8.   D. nr.446/06-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
-
  9.   L. nr.101/07-05-2015 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
  10.   D. nr.447/06-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
  11.   D.C.C. nr.119/10-03-2015 
DECIZIA nr. 119 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
V
  12.   H.G. nr.302/29-04-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
A
  13.   Decizie nr.133/08-05-2015 
DECIZIE privind aplicarea mobilității, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din funcția publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
A
  14.   O. nr.444/837/14-04,23-04-2015 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012
-
  15.   C. nr.17/06-05-2015 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
-
Rectificare:
  16.   Act./01-04-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal
-
  17.   Act./01-04-2015 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală
-


Miercuri, 29 martie 2023, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.