Monitorul Oficial
nr. 343/19 mai 2015

Publicare
  1.   L. nr.107/14-05-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  2.   D. nr.465/13-05-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  3.   D. nr.474/19-05-2015 
DECRET pentru numirea în funcție a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
  4.   H.G. nr.336/13-05-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 4 și 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
-
  5.   H.G. nr.338/13-05-2015 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public ai statului
-
  6.   H.G. nr.339/13-05-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea
-
  7.   O. nr.3.805/11-05-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind fuziunea prin absorbție a unitătii de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari
-
  8.   I. nr.1/12-05-2015 
Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare
-


Joi, 20 iunie 2024, 03:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.