Monitorul Oficial
nr. 433/17 iunie 2015

Publicare
  1.   H.P. nr.25/16-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  2.   H.P. nr.26/16-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
-
  3.   H.P. nr.27/16-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
-
  4.   H.P. nr.28/16-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
-
  5.   H.P. nr.29/16-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
-
  6.   D.C.C. nr.191/31-03-2015 
DECIZIA nr. 191 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2712 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  7.   D.C.C. nr.351/07-05-2015 
DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  8.   O.U.G. nr.19/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
V
  9.   O.U.G. nr.20/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
V
  10.   H.G. nr.427/10-06-2015 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
A
  11.   H.G. nr.444/10-06-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională închideri de Mine Valea Jiului - S.A
-
Rectificare:
  12.   H.G. nr.648/07-07-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-


Duminică, 05 februarie 2023, 20:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.