Monitorul Oficial
nr. 504/8 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.175/30-06-2015 
LEGE privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
  2.   D. nr.596/30-06-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
  3.   L. nr.192/07-07-2015 
LEGE pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  4.   D. nr.622/06-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  5.   L. nr.195/07-07-2015 
LEGE pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  6.   D. nr.625/06-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  7.   D. nr.627/07-07-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.628/07-07-2015 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  9.   D.C.C. nr.318/30-04-2015 
DECIZIA nr. 318 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. b) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  10.   D.C.C. nr.350/07-05-2015 
DECIZIA nr. 350 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) penultima teză din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
V
  11.   D.C.C. nr.370/14-05-2015 
DECIZIA nr. 370 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  12.   O. nr.256/26-06-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind acordarea titlului de parc industrial Societătii "DIBO" - S.A
-
  13.   C. nr.24/25-06-2015 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circulație a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naționale
-
Rectificare:
  14.   H.G. nr.67/05-02-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico- economici aferenți acestora
-


Vineri, 21 iunie 2024, 05:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.