Monitorul Oficial
nr. 566/29 iulie 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.572/15-07-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
-
  2.   H.G. nr.573/15-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
-
  3.   O. nr.77/15-07-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile sanitar-veterinare de funcționare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 45/2010
A
  4.   O. nr.814/13-05-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Balta Cilieni - Băilești
-
  5.   O. nr.1.124/20-07-2015 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român
-
  6.   O. nr.1.964/24-07-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA
A
  7.   O. nr.495/07-07-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.