Monitorul Oficial
nr. 607/11 august 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.430/09-06-2015 
DECIZIA nr. 430 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.433/09-06-2015 
DECIZIA nr. 433 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
V
  3.   D.C.C. nr.481/18-06-2015 
DECIZIA nr. 481 din 18 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
V
  4.   D.C.C. nr.511/30-06-2015 
DECIZIA nr. 511 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "și contestate în instanță până la data intrării in vigoare a prezentei legi", cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  5.   H.G. nr.632/28-07-2015 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Române de Franciză ca fiind de utilitate publică
-
  6.   O. nr.89/31-07-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor și materialelor care conțin informații clasificate, în situații de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.352/2006
-
  7.   O. nr.1.791/28-07-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului- verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
-


Joi, 01 iunie 2023, 05:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.