Monitorul Oficial
nr. 643/25 august 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.642/19-08-2015 
HOTĂRÂRE privind înființarea unui post de ofițer de legătură al Ministerului Apărării Naționale la Comandamentul Forțelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania
-
  2.   H.G. nr.643/19-08-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010
-
  3.   H.G. nr.676/19-08-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016
-
  4.   Decizie nr.192/25-08-2015 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină
-
  5.   O. nr.876/506/27-07,14-08-2015 (M.F.P., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrație publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 "Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
A
  6.   O. nr.969/19-08-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  7.   O. nr.996/13-08-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-
  8.   O. nr.2.092/10-08-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 163/2015
A
  9.   Listă/25-08-2015 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Huși cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unităti de asistentă socială
i
Rectificare:
  10.   N. nr.10/05-08-2015 (A.S.F.)
NORMĂ pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăților din domeniul asigurărilor
A


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 23:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.