Monitorul Oficial
nr. 77/29 aprilie 1997

Publicare
  1.   L. nr.69/29-04-1997 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum și ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
A
  2.   L. nr.70/29-04-1997 
LEGE privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare
V
  3.   L. nr.71/29-04-1997 
LEGE Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997
T
  4.   H.G. nr.155/29-04-1997 
HOTĂRÂRE privind efectuarea și reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta
V
  5.   D. nr.169/25-04-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.3/1997 privind produsele regiilor autonome, ale activităților cu caracter de monopol
-
  6.   D. nr.170/25-04-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acordarea despagubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradatilor și soldatilor
-
  7.   D. nr.171/26-04-1997 
DECRET pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
-


Marți, 06 decembrie 2022, 12:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.