Monitorul Oficial
nr. 825/5 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.256/03-11-2015 
LEGE privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
-
  2.   D. nr.794/02-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
-
  3.   L. nr.257/03-11-2015 
LEGE pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  4.   D. nr.795/02-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  5.   L. nr.259/03-11-2015 
LEGE pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  6.   D. nr.797/02-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  7.   L. nr.260/03-11-2015 
LEGE privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  8.   D. nr.798/02-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  9.   H.S. nr.72/02-11-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 6 și 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democrației și a statului de drept în România
-
  10.   H.S. nr.73/02-11-2015 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  11.   D.C.C. nr.654/13-10-2015 
DECIZIA nr. 654 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  12.   H.G. nr.848/07-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naționale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naționale din Republica Polonia, șeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) și ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanțarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013
-
  13.   Aranj./08-10-2013 
Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naționale din Republica Polonia, șeful Statului Major 6eneral din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) și ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanțarea, administrarea și sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)
-
Rectificare:
  14.   L. nr.7/13-03-1996 
LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
V


Vineri, 03 februarie 2023, 11:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.